ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

ŘEDITELSTVÍ


ÚČETNÍ

Jana Brtníková

zusrousinov@seznam.czPEDAGOGOVÉ


HUDEBNÍ OBOR


MgA. Radek Dočkal

Vedoucí hudebního oboru

zobcová flétna, příčná flétna, 

sólový a komorní zpěv, 

komorní hra, korepetice

r.dockal@zusrousinov.cz


Hana Jánská, MBA

klavír

h.janska@zusrousinov.cz


Mgr. Vladimíra Krčková

klavír, keyboard, korepetice

v.krckova@zusrousinov.cz


Mgr. Anna Filkuková

klavír, korepetice

a.filkukova@zusrousinov.cz


Marcela Otčenášková

kytara

m.otcenaskova@zusrousinov.cz


MgA. Pavel Slivka

sólový a sborový zpěv, hudební nauka

p.slivka@zusrousinov.cz


Mgr. Jaromír Graffe

housle

j.graffe@zusrousinov.cz


TANEČNÍ OBOR


Jana Pinterová, DiS.

j.pinterova@zusrousinov.cz


VÝTVARNÝ OBOR


Mgr. Jan Nohel

j.nohel@zusrousinov.cz


Mgr. Bc. Veronika Jánská

v.janska@zusrousinov.cz


POMOCNÝ PERSONÁL

UKLÍZEČKA

Jitka Škůrková

ÚDRŽBÁŘ

Radim Todt