AKCE

VEŘEJNÉ A INTERNÍ AKCE ZUŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022


ZÁŘÍ

5.9.2021 /neděle/ náměstí    Rousínovské trhy (vystoupení tanečního oboru a výstava Lockdown Pictures)

24.9.2021 /pátek/ Vyškov - Salonek Hotelu Selský dvůr    Konference ředitelů a zřizovatelů škol pořádaná MAS Vyškovsko (koncert žáků ze třídy MgA. Radka Dočkala)


ŘÍJEN

5.10.2021 /úterý/ 17:00, ZUŠ - chodba 2. poschodí     Pocta Janu Amosi Komenskému

6.10.2021 /středa/ 15:00, velký sál Záložny    Koncert ke Dni seniorů

19.10.2021 /úterý/ 18:00, sál ZUŠ    První absolventský koncert žáků školního roku 2020/2021 (I.st.: J.Vartová + M.Musil - housle, M.Svobodová - flétna, T.Nguyen - klavír)

26.10.2021 /úterý/ 18:00, sál ZUŠ    Druhý absolventský koncert žáků školního roku 2020/2021 (I.st.: M.Svobodová - zpěv, J.Graffe - housle, K.Procházka - flétna)


LISTOPAD

22.11.-28.11.2021 /pondělí-neděle/ sál ZUŠ (vernisáž 22.11., 18:00)    Podzimní výstava výtvarného oboru      ZRUŠENO
 

28.11.2021 /neděle/   Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí + adventní procházka ZUŠkou   ZRUŠENO

30.11.2021 /úterý/ 15:00, Vyškov - Besední dům    Vystoupení pro Český červený kříž   ZRUŠENO  


PROSINEC

14.12.2021 /úterý/ 18:00, sál ZUŠ    Vánoční koncert   ZRUŠENOLEDEN

25.1.2022 /úterý/ 18:00, sál ZUŠ    "Vánoční" koncert  /podmíněno aktuální epidemiologickou situací/              ZRUŠENO


ÚNOR

1.2.2022 /úterý/ Praha, Senát ČR - předsálí Jednacího sálu   Moje město, moje ZUŠka - štětcem i srdcem  /podmíněno aktuální epidemiologickou situací/     ZRUŠENO

8.2.2022 /úterý/ 18:00, sál ZUŠ  Novoroční koncert  /podmíněno aktuální epidemiologickou situací/                                                          ZRUŠENO


DUBEN


11.4.-17.4.2022 /pondělí-neděle/ Stará radnice (vernisáž 11.4., 18:00)    První absolventská výstava (I.st.: H.Hvozdovičová, H.Magdová, K.Šlimarová, T.Šterclová, K.Trněná)                                                       /podmíněno aktuální epidemiologickou situací/


25.+26.4.2022 /pondělí, úterý/ 14:00-18:00    Přijímací talentové zkoušky do hudebního, výtvarného a tanečního oboru     /podmíněno aktuální epidemiologickou situací/


KVĚTEN

9.5.-15.5.2022 /pondělí-neděle/ Stará radnice (vernisáž 9.5., 18:00)    Druhá absolventská výstava (I.st.: K.Hodaňová, T.Kotulanová, V.Kříčková, N.Malá, L.Michálková, H.Mikulášková, J.Musilová, M.Svobodová, V.Škaroupková, J.Zbořilová)

17.5.2022 /úterý/ 18:00, sál ZUŠ    Absolventský koncert (I.st.: M.A.Bílková - flétna, J.Čáslava - keyboard, K.Procházka - housle + zpěv)

25. a 26.5.2022 /středa, čtvrtek/ 17:00, sál Záložny    Vystoupení tanečního oboru (absolventky I.st.: A.Blažková, S.Janečková, P.Kupčíková, S.Lanšperková, N.Pavlíková, V.Procházková, L.Suchánková, D.Tomanová, E.Trtílková, E.Wagnerová, J.Zbořilovágenerálky: 23.5. + 24.5.

30.5-5.6.2022 /pondělí-neděle/ sál ZUŠ (vernisáž 30.5., 18:00)    Výstava výtvarného oboru


ČERVEN

6.6.-10.6.2022 /pondělí-pátek/    Postupové zkoušky hudebního oboru

14.6.2022 /úterý/, 18:00, sál ZUŠ    Slavnostní absolventská inaugurace