ARCHIV 2020/2021

V sekci "ŠKOLA → PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU" jsou uveřejněny výsledky přijímacích talentových zkoušek :-)

AKTUALITA ( INFORMACE K VÝUCE OD 26.5.2021 )

Vážení rodiče,

s velkou radostí Vám sděluji, že OD STŘEDY 26. 5. 2021 BUDE OBNOVENA VÝUKA V ZUŠ ROUSÍNOV VE VŠECH OBORECH V PLNÉM ROZSAHU (tzn. výtvarný obor, taneční obor, hudební nauka, pěvecký sbor).

V odkazu níže naleznete podmínky, jež stanovilo MŠMT pro návrat žáků. Podmínky pro ZUŠ jsou zvýrazněny.

Pokud patří Vaše dítě do skupiny, ve které je více jak 10 žáků, je nutné dle nařízení MŠMT do každé vyučovací lekce kolektivní výuky vyplnit čestné prohlášení. O tom, zda Vaše dítě do této skupiny patří, budete informováni mailem od vyučujícího.

Děkuji Vám za pochopení a akceptaci vládního nařízení. Věřím, že radost ze setkání dětí ve výuce Vám veškeré nesnáze vynahradí.

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ Rousínov


AKTUÁLNÍ INFORMACE MŠMT


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

GRATULUJEME VÝTVARNÍKŮM

Žáci ze třídy Mgr. Jana Nohela se zúčastnili akce DRAŽBA PRO FENIX. Do finální kolekce obrazů postoupila čtyři díla našich žákyň Julie Pařízkové, Terezy Lochmanové, Terezy Šterclové a Hany Magdové :-)

VÝSLEDKY HODNOCENÍ OBRAZŮ

AKTUALITA ( INFORMACE K VÝUCE OD 12. 4. 2021 )

Vážení rodiče, naši milí žáčci,

OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021 BUDE UMOŽNĚNA INDIVIDUÁLNÍ PREZENČNÍ VÝUKA V ZUŠ = tzn. pouze nástrojová výuka v hudebním oboru ve formátu jeden pedagog + jeden žák.

DISTANČNÍM ZPŮSOBEM BUDE ZATÍM POKRAČOVAT:

 • Taneční obor
 • Výtvarný obor
 • Hudební obor
 • Sborový a komorní zpěv
 • Komorní hra

Povoleny jsou individuální konzultace - ty ovšem vždy pouze po telefonické domluvě s příslušným pedagogem.

Pevně věřím, že se epidemická situace bude vyvíjet správným směrem a my se budeme moci setkat - byť za přísných opatření - i s dalšími obory :-)

Hana Jánská, ředitelka školy

VELKÁ GRATULACE

Naše tanečnice Linda Staňková byla přijata ke studiu na Taneční konzervatoři v Brně. Jsme pyšní, že něco takového dokázala i v tomto složitém období. Je to samozřejmě také zásluhou její pedagožky - paní učitelky Jany Pinterové.

Lindo, přejeme ti krásná léta s tancem 🙂!

Jménem celého kolektivu ZUŠ Hana Jánská

AKTUALITA ( 29. 12. 2020 + 10. 1. 2021 )

Vážení rodiče, veškeré níže uvedené informace zůstávají v platnosti až do odvolání !

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

OD 4.1.2021 DO ODVOLÁNÍ bude výuka ve všech oborech probíhat opět distanční formou (nařízení Vlády České republiky z 23.12.2020 a 7.1.2021). Pedagogové Vašich dětí se s Vámi emailem spojí a sdělí potřebné informace. O dalším průběhu a způsobu vzdělávání Vás budeme informovat na základě vládních nařízení na našich webových stránkách, emailem a ve vitríně před budovou školy.

Velmi nás mrzí, že se s žáky nemůžeme osobně vídat. Setkali jsme se však s Vaší velkou podporou a věříme, že tomu tak bude i nadále a společně tuto pro nás všechny složitou situaci zvládneme. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte pedagoga Vašeho dítěte emailem nebo telefonicky kontaktovat.

Jménem všech pedagogů Vám děkuji za pochopení!

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ

Milí rodiče, milí žáčci,

v adventním čase se obvykle spolu setkáváme na našich koncertech, vystoupeních a výstavách.

Okolnosti tomu bohužel nepřejí, a tak bych Vás chtěla alespoň tímto způsobem pozdravit a popřát Vám Vánoce plné klidu, pohody a společně stráveného času s rodinou. Do nového roku vkročte správnou nohou a s úsměvem na tváři, protože s dobrou náladou jde všechno lépe a překonají se i překážky, které se nám zdají nepřekonatelné. Pevně věřím, že si v novém roce 2021 ve zdraví vše vynahradíme.

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ

AKTUALITA ( 15. 12. 2020 )


VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství budou vánoční prázdniny prodlouženy o dva dny.

Do školy půjdou žáci naposledy v pátek 18. prosince a volno budou mít do 3. ledna.

Vyučování bude opět zahájeno v pondělí 4.ledna 2021.

Hana Jánská, ředitelka školy


AKTUALITA ( 1. 12. 2020 )


PROVOZ ZUŠ OD PONDĚLÍ 7. 12. 2020


Milí rodiče,

rozhodnutím Vlády ČR může být od pondělí 7. prosince 2020 zahájena prezenční výuka v kolektivních předmětech(výtvarný a taneční obor, hudební nauka, komorní a čtyřruční hra, sborový a komorní zpěv). Povinností je zachování všech aktuálních protiepidemických opatření.

Předměty, v nichž počet žáků převyšuje deset, budou probíhat rotační formou prezenční výuky. Konkrétní informace Vám budou zaslány emailem.

Přeji Vám krásné a klidné adventní dny!

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ

AKTUALITA ( 21. 11. 2020 )


PROVOZ ZUŠ OD STŘEDY 25.11.2020


Vážení rodiče, milí žáčci, z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je umožněna od středy 25.11.2020 individuální prezenční výuka ( jeden žák + jeden pedagog ). 

Hudební nauka: výuka pokračuje distanční formou.

Vypracované úkoly z předchozích týdnů, pokud nebyly průběžně odesílány příslušným vyučujícím, děti přinesou do individuální nástrojové či pěvecké hodiny. Pokud by byla potřebná individuální konzultace s pedagogem hudební nauky, je nutná předchozí telefonická domluva.

Výuka sborového zpěvu , komorního zpěvu a komorní hry zatím probíhat nemůže. 

VÝUKA VE VÝTVARNÉM A TANEČNÍM OBORU POKRAČUJE ZATÍM DISTANČNÍ FORMOU.

Případnou individuální konzultaci je nutné domluvit s pedagogem příslušného oboru vždy nejprve telefonicky. 


ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ VŠECH NAŘÍZENÝCH HYGIENICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v budově.
 • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit v hodině roušku. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst pedagoga výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržen rozestup alespoň 2 metry.
 • Ve všech prostorách školy (vstupní hala, učebny, WC) jsou k dispozici dezinfekční gely, mýdlo, jednorázové papírové ručníky. Jednotlivými pedagogy bude v učebnách samozřejmě prováděno průběžné větrání a dezinfekce povrchů před každou výukou. 
 • Instruujte, prosím, své děti o tom, aby se před a po vyučování co nejméně v budově zdržovaly. 

Moc se na všechny těšíme :-)

Hana Jánská, ředitelka školy

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE

Dle sdělení Ministerstva školství začneme pravděpodobně od středy 25.11.2020 vyučovat v hudebním oboru ve formátu jeden pedagog - jeden žák. Čekáme na schválení tohoto opatření Vládou ČR.


Vše Vám na stránkách opět potvrdíme a upřesníme.


NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE ( 28. 10. 2020 )


Vážení rodiče a naši milí žáčci,


co nejsrdečněji Vás všechny zdravím a bohužel Vám musím sdělit, že podle aktuálních informací POKRAČUJEME OD 2. 11. STÁLE V DISTANČNÍ VÝUCE .


Úkoly z výtvarného a tanečního oboru a z hudební nauky si stále vyzvedávejte v sekci "Distanční výuka" na webových stránkách. S pedagogy hudebního oboru pokračuje individuální kontakt přes sociální sítě.


Milí žáčci, moc na vás na všechny myslíme, je nám po vás smutno, ale věříme, že přijde den, kdy se opět setkáme. Buďme trpěliví, zodpovědní a hlavně zdraví!


Hana Jánská, ředitelka ZUŠ

OPĚT ZMĚNA - AKTUALIZACE VÝUKY V HUDEBNÍM OBORU

Milí rodiče, milí žáci,

z důvodu nařízení vlády ČR již bohužel nebude možná individuální výuka v hudebním oboru, proto od středy 14.10. do pátku 23.10. přecházíme opět na distanční výuku.

Podzimní prázdniny budou prodlouženy o dva dny (26. - 30.10.2020).

O dalších případných změnách či aktualizacích Vás budu na webových stránkách opět informovat.

Přeji všem co nejpevnější zdraví!

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ


!!! ZMĚNA VE VÝUCE !!!

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 12.10.2020 bude umožněna individuální výuka v hudebním oboru a s žáky hudebníky se tedy můžeme setkávat osobně.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA (hra na nástroj, sólový zpěv)

- Výuka bude probíhat pouze ve formátu jeden pedagog a jeden žák.

-Skupinová výuka (tzn. dva žáci v hodině) bude upravena po dohodě pedagoga se zákonným zástupcem žáka tak, aby v hodině byl pouze jeden žák. Pokud Vaše dítě navštěvuje školní družinu, oznamte tam, prosím, upravený čas výuky pro toto období.

- Komorní hry, komorní a sborový zpěv probíhat v tomto období nebudou.

DISTANČNÍ VÝUKA

- Distanční forma výuky zůstává ve výtvarném oboru, tanečním oboru a v hudebních naukách. Na webových stránkách budou opět v sekci "distanční výuka" připraveny na každou hodinu úkoly pro žáky.


PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Rozhodnutím ministra školství se podzimní prázdniny prodlužují o dva volné dny 26. a 27.10.2020.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví!

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ


DO SEKCE "DISTANČNÍ VÝUKA" JSOU VŽDY PRO KONKRÉTNÍ DEN DLE ROZVRHU HODIN VKLÁDÁNY ÚKOLY PRO: VÝTVARNÝ OBOR, TANEČNÍ OBOR, HUDEBNÍ NAUKU.

Rozklikněte si, prosím, příslušný obor a skupinu, kterou navštěvujete a můžete začít radostně pracovat :) . 

DISTANČNÍ VÝUKA OD PONDĚLÍ 5.10.2020!!!

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se od pondělí 5. října do neděle 18. října omezuje provoz Základních uměleckých škol, a to zákazem osobní přítomnosti žáků ve výuce.

Výuka v naší ZUŠ přejde plynule na výuku distanční. Pedagogové Vás budou kontaktovat mailem nebo telefonicky.

Individuální výuka v hudebním oboru bude probíhat dle domluveného rozvrhu s využitím sociálních sítí, mailu, telefonátů nebo nahrávek.

Úkoly z tanečního a výtvarného oboru a z hudební nauky budeme uveřejňovat na webových stránkách a zároveň pomocí mailů.

Budova školy nebude v odpoledních hodinách uzavřena, jelikož provoz základní školy a školní družiny není omezen. Klasická výuka v ZUŠ však bohužel není možná.

Veškeré další informace budou uveřejněny na webových stránkách naší školy.

Děkuji Vám za pochopení!

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

MÁME PO DVOU MĚSÍCÍCH ZNOVU OTEVŘENOOOO :)

KOUKNĚTE SE NA NÁŠ PRVNÍ DEN...

11. května jsme se opět setkali - ovšem jen s hudebníky. Na všechny ostatní se těšíme od 25.května. Zvládáme roušky, dezinfekci, papírové ručníky i měření tělesné teploty. Moc děkujeme panu Janu Brtníkovi, který nám vyrobil a věnoval krásné a především pro pedagogy zobcové flétny a zpěvu velice potřebné obličejové štíty.

Už se nám po žáčcích stýskalo a jsme rádi, že se školou opět ozývá plno tónů. :)


Milí rodiče, milí žáci,

opět vás jménem všech svých kolegů zdravím ze ZUŠky! Je nám po vás, naši žáčci, smutno a ve škole je takové zvláštní prázdno. Ale jsme s vámi v kontaktu alespoň nejrůznějšími elektronickými způsoby a je to moc milé. Velmi vás i vaše rodiče chválím za to, jak celou situaci zvládáte.

Zatím bohužel nemohu poskytnout žádné konkrétní informace o zahájení výuky. Čekám na manuál, jež by nám mělo poskytnout MŠMT ČR. Stále tedy sledujte webové stránky naší školy nebo vývěsku před budovou, kde se aktuální informace dozvíte. Totéž platí i pro rodiče všech zájemců o studium na naší škole v příštím roce. Termín talentových zkoušek bude včas oznámen.

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ


Můžete se podívat a zavzpomínat si na generální zkoušku "Filmového koncertu", který se měl konat v úterý 10.3. a na nějž jsme se všichni moc těšili. Ve fotogalerii pak naleznete také další alba z předešlých akcí. 

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ POŘÁDANÉ MŠMT

Soutěž se konala 11.2. v ZUŠ Rousínov a 13.2. v ZUŠ Vyškov a naši žáci nás krásně reprezentovali. Děkujeme :)

HRA NA HOUSLE /pedagog - Mgr. Jaromír Graffe/

 • Jan Graffe - 1. místo s postupem do krajského kola - GRATULUJEME :) !
 • Karel Procházka - 2. místo
 • Marek Musil - 3. místo

HRA NA KYTARU /pedagožka - Marcela Otčenášková/

 • Eliška Vráblíková - 2. místo
 • Matyáš Vrána - 2. místo
 • Tomáš Mazel - 3. místo
 • Artuš Langr - 3. místo

HRA NA KLAVÍR /pedagožka - MgA. Maya Okamoto/

 • Jolana Karkošková - 2. místo

Zvláštní cenu poroty získala za vynikající korepetitorský výkon paní učitelka Štěpánka Puchelová