PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 2023/2024


HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR


(vyplňte, prosím, až na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky)


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024