PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/2025


VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 2023/2024

HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR


(vyplňte, prosím, až na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky pro daný školní rok!!)