PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020/2021VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR