PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR