PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR