PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024


(vyplňte, prosím, až na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky)


VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR