PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBORKRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023