PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ