ÚVOD 2019/2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2020/2021

Rodiče přijatých žáků žádáme o závazné souhlasné vyjádření formou elektronicky odeslané a odevzdané přihlášky do 17.6.2020 (podrobnosti v textu u každého oboru)

HUDEBNÍ OBOR


TANEČNÍ OBOR


VÝTVARNÝ OBOR

Vážení rodiče, dle nových instrukcí z 25.5. musí mít s sebou k talentové zkoušce dítě i dospělý doprovod Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020/2021

MÁME PO DVOU MĚSÍCÍCH ZNOVU OTEVŘENOOOO :)
KOUKNĚTE SE NA NÁŠ PRVNÍ DEN...

11. května jsme se opět setkali - ovšem jen s hudebníky. Na všechny ostatní se těšíme od 25.května. Zvládáme roušky, dezinfekci, papírové ručníky i měření tělesné teploty. Moc děkujeme panu Janu Brtníkovi, který nám vyrobil a věnoval krásné a především pro pedagogy zobcové flétny a zpěvu velice potřebné obličejové štíty.

Už se nám po žáčcích stýskalo a jsme rádi, že se školou opět ozývá plno tónů. :)

OPĚT SE POSTUPNĚ SETKÁME - HURÁÁÁÁ 

Vážení rodiče, milí žáčci,

na základě posledních aktualizovaných informací MŠMT, v pondělí 4.5. odpoledne zaslaného "Manuálu pro ZUŠ" a konzultace se zřizovatelem školy Vás informuji o zahájení výuky v naší ZUŠ.

V pondělí 11.5.

bude zahájena individuální výuka s osobní přítomností žáků v hudebním oboru. Výuka bude probíhat dle stanoveného rozvrhu hodin s dodržením všech potřebných hygienických a protiepidemiologických opatření. Pedagogy hudebního oboru Vám bude zaslán mailem tento text, jež uveřejňuji i na webových stránkách a žádám Vás, abyste na obdržený mail odpověděli, zda bude žák navštěvovat výuku do konce školního roku osobně nebo zůstanete u distanční formy. VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY BUDE PROBÍHAT AŽ OD 25.5. !!

V pondělí 25.5.

bude zahájena výuka v tanečním i výtvarném oboru a v kolektivních předmětech hudebního oboru (hudební nauka, komorní hra, sborový a komorní zpěv). V týdnu od 11.5. Vás budou pedagogové těchto předmětů opět mailem kontaktovat, aby zjistili, jaká bude reálná docházka žáků do kolektivních předmětů a kdo naopak zůstane u distanční formy studia. Na základě získaných informací Vám bude sdělena forma výuky těchto předmětů, která začne 25.5.

VEŠKERÉ TERMÍNY JSOU ZÁVISLÉ NA AKTUÁLNÍM VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A MOHOU BÝT PŘIZPŮSOBOVÁNY ČI ZRUŠENY ROZHODNUTÍM VLÁDY ČR.
O JAKÝCHKOLIV ZMĚNÁCH VÁS BUDU SAMOZŘEJMĚ IHNED INFORMOVAT.

Děkuji všem za dodržování všech specifických pravidel, pokynů a nepříjemných opatření. Věřím, že jejich účinnost nebude dlouhodobá.

Přeji Vám pevné zdraví a těším se na setkání!

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ Rousínov


HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO POBYT V BUDOVĚ ZUŠ

 • VSTUP DO BUDOVY JE UMOŽNĚN POUZE ŽÁKŮM !!!
 • Žák je povinen při prvním vstupu do školy přinést vyučujícímu zákonným zástupcem podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nesmíme zahájit s žákem výuku. Prosím, vytiskněte!
 • Žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • V průběhu vyučovací hodiny v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
 • Po vstupu do budovy si žáci ve vestibulu vydezinfikují ruce (stojan s dezinfekcí je k dispozici jak při vstupu z náměstí, tak při vstupu ze dvora).
 • Rodiče a posléze i pedagogové poučí děti o nesdružování se před budovou školy ani ve společných prostorách chodeb či toalet a o dodržování odstupu (2 metry) - dle požadavků MŠMT.
 • Žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Před vstupem do třídy bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Po vstupu do třídy se žáci přezují a použijí dezinfekci na ruce (k dispozici v každé učebně). Doporučuje se předchozí umytí rukou (důkladně 20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Toalety jsou vybaveny tekutým mýdlem v dávkovači, nádobou s dávkovačem na dezinfekci a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Pedagogové zajistí časté větrání učeben, průběžně budou dezinfikovat kliky, vypínače, místa k sezení, stoly, klavírní klaviaturu.
 • Po ukončení výuky žák neprodleně opustí budovu. Pro mladší žáky: pedagogové i ředitelka školy budou mít stále zapnuté své mobilní telefony, na něž jim zavoláte, že čekáte před budovou a vyučující pošle dítě k Vám - je nutné Vaše písemné vyjádření, jakým způsobem budete mladší dítě vyzvedávat. Zda osobně nebo půjde samostatně domů.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Kompletní "Manuál MŠMT pro ZUŠ" 

Milí rodiče, milí žáci,

opět vás jménem všech svých kolegů zdravím ze ZUŠky! Je nám po vás, naši žáčci, smutno a ve škole je takové zvláštní prázdno. Ale jsme s vámi v kontaktu alespoň nejrůznějšími elektronickými způsoby a je to moc milé. Velmi vás i vaše rodiče chválím za to, jak celou situaci zvládáte.

Zatím bohužel nemohu poskytnout žádné konkrétní informace o zahájení výuky. Čekám na manuál, jež by nám mělo poskytnout MŠMT ČR. Stále tedy sledujte webové stránky naší školy nebo vývěsku před budovou, kde se aktuální informace dozvíte. Totéž platí i pro rodiče všech zájemců o studium na naší škole v příštím roce. Termín talentových zkoušek bude včas oznámen.

Hana Jánská, ředitelka ZUŠ


Můžete se podívat a zavzpomínat si na generální zkoušku "Filmového koncertu", který se měl konat v úterý 10.3. a na nějž jsme se všichni moc těšili. Ve fotogalerii pak naleznete také další alba z předešlých akcí. 

Naši milí žáci,

srdečně zdravím spolu se všemi pedagogy vás i vaše rodiče. Pevně věřím, že situaci, která nás potkala a která je pro nás všechny nová, zvládáte co nejlépe a především ve zdraví. To je v tuto chvíli to nejdůležitější !!!

Ovšem i nyní, pokud je to možné, nezapomínejte na své aktivity a do jisté míry i povinnosti, jež i při všech vydaných opatřeních můžete vykonávat. Procvičujte si tedy zadanou látku tak, jako kdyby byla v dalším týdnu hodina. Platí to pro všechny obory. Hudebníci budou cvičit na svůj nástroj, tanečníci mohou procvičovat jednoduché taneční sestavy a protahovat tělo a výtvarníci mohou ve svých domácích pracích používat výtvarné techniky, které se naučili.

Vaši pedagogové se mailem nebo formou sms ozvou vám nebo vašim rodičům a zkonzultují vaši přípravu nebo přidělí další práci. Vše se od nich dozvíte. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, můžete se s ním samozřejmě obrátit na svého pedagoga nebo přímo na mě.

Veškeré nové a důležité informace týkající se naší ZUŠ se dozvíte opět na našich webových stránkách. Proto je sledujte a ve volných chvílích si můžete ve fotogalerii prohlédnout spoustu fotografíí z mnoha akcí, které naše škola pořádá a zavzpomínat si.

Přeji nám všem pevné zdraví a těším se na naše opětovné setkávání ve škole :) .

Hana Jánská /ředitelka školy/ 


MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ:

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 10.3.2020 je od 11.3.2020 až do odvolání zrušena výuka na školách - včetně ZUŠ. Celé znění naleznete po rozkliknutí odkazu. O změně situace Vás budu neprodleně informovat.

Děkuji za pochopení!

Hana Jánská

KONCERT ZRUŠEN!!!

Na základě nařízení vlády ČR o zrušení všech kulturních a dalších akcí od 18:00 dne 10.3.2020.

Koncert proběhne v náhradním termínu, který bude včas zveřejněn. 

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ POŘÁDANÉ MŠMT

Soutěž se konala 11.2. v ZUŠ Rousínov a 13.2. v ZUŠ Vyškov a naši žáci nás krásně reprezentovali. Děkujeme :)

HRA NA HOUSLE /pedagog - Mgr. Jaromír Graffe/

 • Jan Graffe - 1. místo s postupem do krajského kola - GRATULUJEME :) !
 • Karel Procházka - 2. místo
 • Marek Musil - 3. místo

HRA NA KYTARU /pedagožka - Marcela Otčenášková/

 • Eliška Vráblíková - 2. místo
 • Matyáš Vrána - 2. místo
 • Tomáš Mazel - 3. místo
 • Artuš Langr - 3. místo

HRA NA KLAVÍR /pedagožka - MgA. Maya Okamoto/

 • Jolana Karkošková - 2. místo

Zvláštní cenu poroty získala za vynikající korepetitorský výkon paní učitelka Štěpánka Puchelová

Do sekce "Rozvrh" byl vložen rozvrh hodin hromadných předmětů. Zařazení žáků do skupin naleznete od pondělí 26.8. do pátku 30.8. ve vestibulu školy ( v době od 10:00 do 16:00 ).