SPOLUPRÁCE

SPOLUPRÁCE ZUŠ ROUSÍNOV S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI MĚSTA A OKOLÍ:

Základní umělecká škola se nezaměřuje pouze na vlastní aktivity. Významnou měrou pomáhá v činnosti dalších subjektů působících na kulturním poli města. Propůjčuje prostory školy pro pravidelné zkoušky souborů i pro jejich případné koncertování. Mnoho členů těchto souborů tvoří současní i bývalí žáci školy. 

MĚSTO ROUSÍNOV

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VYŠKOV

MĚSTO BOHDALICE - ZŠ BOHDALICE

MALÉ HUDEBNÍ DRUŽENÍ

CIMBÁLOVÁ MUZIKA KALEČNÍK

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SUŠIL MĚSTA ROUSÍNOV

D.A.V.A - DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ ANSÁMBL