RODIČOVSKÝ KLUB PŘÁTEL

RODIČOVSKÝ KLUB PŘÁTEL (RKP)

Při Základní umělecké škole Františka Sušila Rousínov působí dlouhodobě Rodičovský klub přátel, který se zaměřuje na získávání finančních prostředků pro doprovodné akce školy: plenéry, exkurze, návštěvy divadla, soutěží apod.

STANOVY RKP

STANOVY RKP (NÁVRH)

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ RKP 2020

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ RKP 2019

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ RKP 2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ RKP 2016

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ RKP 2015

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ RKP 2014