ROZVRH

ROZVRH HODIN
V HROMADNÝCH PŘEDMĚTECH
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

HUDEBNÍ OBOR

Hudební nauka PHV    pondělí 13:30 - 14:15

Hudební nauka 1.r.      úterý 13:30-14:15

Hudební nauka 2.r.      středa 14:20-15:05

Hudební nauka 3.r.      středa 16:00-16:45

Hudební nauka 4.r.      úterý 15:10-15:55

Hudební nauka 5.r.      pondělí 16.00-16.45


Sborový zpěv                úterý 16:00-16:45

Komorní zpěv               úterý 16:50-17:35

VYUČUJÍCÍ:

Marcela Otčenášková  (HN 2.r.)

Štěpánka Puchelová    (HN 3.r.)

Hana Jánská                 (PHV, HN 5.r.)

David Kříž                    (HN 1.r., HN 4.r.,              sborový a komorní zpěv)

TANEČNÍ OBOR

PTV              úterý 13:30-15:00

1.r.A              čtvrtek 13:30-15:00

1.r.B+2.r.      pondělí 14:45-16:15

3.r.                pondělí 13:30-14:35, úterý 15:10-16:15

4.r.                čtvrtek 15:10-16:40, pátek 14:00-15:30

4.r.- II.st.A                                                   pondělí 16:30-18:00,                  čtvrtek 16:50-18:20

5.r.- II.st.B  úterý 16:30-18:00, pátek 15:40-17:10

VYUČUJÍCÍ:

Jana Pinterová


VÝTVARNÝ OBOR

PVV      čtvrtek 13:30-15:00

1.r.         pátek 12:45-15:00

2.r.            pondělí 13:30-15:45

3.r.A         pátek 15:10-17:25

3.r.B         středa 13:30-15:45

4.r.            čtvrtek 15:10-17:25

5.r.            středa 16:00-18:15

6.r.            pondělí 16:00-18:15

7.r.+II.st.  úterý 16:00-18:15

II.st.         úterý 18:30-19:15

VYUČUJÍCÍ:

Bc. Veronika Jánská

Mgr. Jan Nohel