VÝTVARNÝ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor je nejstudovanější obor školy. Navštěvují jej žáci od 5 let. Vyučování se realizuje podle 2 učebních plánů:

- žáci přípravných ročníků a 1. - 7. ročníku I. stupně jsou vyučováni v předmětech: plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura

- žáci II. stupně jsou vyučováni podle učebních plánů se zaměřením na modelování a keramiku.

Absolventi I. i II. stupně výtvarného oboru se uplatňují v mnoha profesích, kde jsou potřebné výtvarné předpoklady, jsou studenty a absolventy škol a učilišť s výtvarným zaměřením, především ŠUŘ a SPŠ textilní v Brně či pedagogických fakult - stud. obory s výtvarnou výchovou.

Práce žáků výtvarného oboru jsou prezentovány na mnoha výstavách, přehlídkách, soutěžích a také v samotných prostorách školy, ovšem opakovaně se představily i v zahraničí (Chile, Maďarsko). Výtvarný obor je poměrně dobře materiálně i prostorově vybaven. Má samostatnou modelovnu, 2 hrnčířské kruhy, 2 vypalovací keramické pece, grafický lis a ostatní potřebné vybavení.