TANEČNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor byl na ZUŠ Fr. Sušila v Rousínově zřízen krátce po přemístění školy do aktuální budovy na Sušilově náměstí a po oboru hudebním a výtvarném se stal nedílnou součástí uměleckého vzdělávání žáků.

 V tanečním oboru se vyučují žáci od 5 let základům klasického, lidového i současného tance. Žáci tanečního oboru se pravidelně zúčastňují okresního nebo krajského kola soutěže ZUŠ, v průběhu školního roku absolvují vždy několik vystoupení. Hlavní vystoupení, na kterém se prezentují všichni žáci prvního i druhého stupně tanečního oboru, se koná v květnu každého roku a bývá věnován Svátku matek. 

Vyučování probíhá v prostorném sále, který splňuje i velmi náročná kritéria - zrcadla, video i audio technika. V roce 2017 proběhla generální rekonstrukce a modernizace tanečního sálu s instalací nové podlahy se speciální baletní krytinou. V rámci této rekonstrukce se zrenovovala a rozšířila šatna pro tanečníky a přilehlé hygienické zázemí. Taneční obor je mimo to dobře vybaven kostýmovým archivem. 

Taneční obor se trvale a každoročně prezentuje kromě školních akcí také mimo Rousínov na předtančení městských nebo obecních tanečních plesů. Žáky tanečního oboru zná také obecenstvo zahraniční (vystoupení ve Španělsku, Maďarsku).

Talentové zkoušky probíhají každoročně v měsíci dubnu nebo květnu přímo v tanečním sále školy. Podmínky pro přijetí ke studiu naleznete v sekci škola/Přijímání ke studiu.