HUDEBNÍ OBOR

HUDEBNÍ OBOR

Počtem žáků se řadí hudební obor ZUŠ Františka Sušila mezi ty menší, ačkoliv je historicky nejstarším ze všech. V současné době má škola v tomto oboru 100 žáků. Větší počet žáků omezená kapacita školy bohužel neumožňuje. Hudební obor nabízí možnost studia klavíru, zob­cových a příčných fléten, houslí, kytary, keyboardu, sólového a sborového zpěvu.

Vstupní branou do světa hudby je PHV - přípravná hudební výchova, zkráceně "přípravka", která je určena pro děti ve věku 5-7 let. V ní je výuka zaměřena nejen na kolektivní práci dětí, při které objevují první poznatky o notové osnově a v ní uložených značkách, ale především také na proniknutí do tajů jednotlivých nástrojů nebo zpěvu.

Po celou dobu studia hudebního oboru je záměrem rozvíjet u dětí nejen technické hráčské schopnosti, ale také fantazii, kreativitu, instrumentální a pěvecké vlohy a v neposlední řadě i spolupráci s ostatními žáky, což přispívá k rozvoji nejen hudebních ale i lidských kvalit.

V současné době působí v hudebním oboru školy mladý kolektiv pedagogů. Většina z nich vykazuje kromě pedagogického působení také mnoho vlastních koncertních nebo jiných uměleckých aktivit. Výrazným specifikem školy je neobyčejně bohatá veřejná činnost v podobě koncertů a vystoupení žáků a jejich pedagogů. Během každého školního roku nabízí hudební obor veřejnosti bohatý koncertní program sestavený na základě velice rozmanitého dramatur­gického plánu. Koncertní činnost se za posledních 10 let stala jedním ze stěžejních pilířů rousínovského kul­turního dění. Posluchači tak mohou navštěvovat tradiční koncerty mladších a starších žáků, specifické koncerty, jako jsou koncerty při svíčkách, filmové a muzikálové melodie, nebo netradiční koncerty věnované významným osobnostem školy (např. koncert věnovaný Jaroslavě Luklové, Marii Crhonkové, Leoši Nekulovi a dalším). V neposlední řadě jsou to také velké celoškolní projektové koncerty, při kterých se do přípravy zapojují všechny obory ZUŠ (Čarodějnice, V říši zvířat, Ať žijí duchové).

Vedle koncertních aktivit se žáci školy pravidelně prezentují na soutěžích a přehlídkách základních uměleckých škol, kde v posledních letech získali řadu ocenění v okresních, krajských a ústředních /celostátních/ kolech. Z mnoha oceněných jmenujme alespoň některé žáky - ze třídy MgA. Radka Dočkala: Ivanu Šedou - 3. místo ve hře na zobcovou flétnu v ústředním kole, soubor Flauti incantati - 2. místo v ústředním kole v souborové hře, žáka ze třídy MgA. Štěpána Graffeho: Vojtěcha Konečného -1. místo v krajském kole ve hře na housle, žákyni ze třídy Davida Kříže: Vítězslavu Ševčíkovou - 1. místo v krajském kole ve zpěvu.

Na základě dlouhodobých úspěchů současných i bývalých žáků vzniklo v roce 2011 z ini­ciativy MgA. Radka Dočkala profilové dvoj-CD ZUŠ, které se natáčelo v roce 2010 na zámku v Bohdalicích. Kromě zaznamenaných výkonů současných i bývalých žáků školy je CD jedinečné tím, že jako první hudební nosič nabízí potenciálnímu posluchači záznam na hudebním nosiči dosud nezaznamenané skladby B. Martinů - Pastorals from Stowe. Na jejím provedení se podílel soubor Flauti incantati a Graffovo kvarteto.

Vedle sólových vystoupení se žáci školy účastní také aktivit souborových. Nejvýraznějším tělesem působícím při škole je flétnový soubor Flauti incantati (umělecký vedoucí MgA. R. Dočkal), který měl možnost koncertovat s profesionálními tělesy jako je např. Graffovo kvarteto nebo Moravští madrigalisté. Málokterý soubor se za 5 let působení může pochlubit tak bohatou koncertní činností. A to nesmíme zapomenout na další velmi význam­ný úspěch v podobě 2. místa v celostátním kole soutěží ZUŠ ve Vysokém Mýtě v r. 2007.

Dlouhodobou tradici má na základní umělecké škole sborový zpěv. Vedení pěveckého sboru převzal po dlouholetém působení Marie Crhonkové a následném vedení Evy Polednové-Palánkové David Kříž. V roce 2006-2010 se sbor třikrát zúčastnil nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů Moravskotřebovské arkády a uskutečnil také společná vystoupení s jinými rousínovskými vokálními tělesy. V současné době působí ve škole tři pěvecké ansámbly: Dětský pěvěcký sbor a Komorní sbor (KOS) - pod vedením BcA. Pavla Slivky a Komorní vokalisté (KOV) - pod vedením MgA. Radka Dočkala. Účastní se řady školních i mimorousínovských koncertů, ale také koncertů v zahraničí.

Žáci a absolventi hudebního oboru pravidelně koncertují kromě České republiky také v různých zemích Evropy (Španělsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).